Redakcja magazynu POWIDOKI / Editorial office of POWIDOKI

Redaktor naczelny / Editor-in-Chief
Bogusław Deptuła 

Redaktor tematyczny Topic editor 
dr hab. Olga Podfilipska-Krysińska, prof. uczelni
Design [PL] 2023–2024

Dyrektor artystyczny / Art director
dr Przemysław Hajek

Sekretarz redakcji / Secretary of the Editorial office
Izabela Bloch

Korektorka / Language editor
Aneta Wieczorek

Tłumaczka/ Translator
Elżbieta Rodzeń-Leśnikowska

 Współpraca / Cooperation
Hanna Bort-Nowak, Jarosław Darnowski, Joanna Hrabec,
Sebastian Komicz, Beata Ostaszewska, Paweł Napieraj, Jolanta Rogowska, Adam Zaremba
Justyna Muszyńska-Szkodzik, Renata Włostowska, Aleksandra Bukowczyk-Stranz

Redaktorka naczelna (2019–2021) / Editor-in-Chief (2019–2021)
dr Marta Ostajewska

Redaktor merytoryczny (2019–2020) / Content editor (2019–2020)
prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński

Redaktorzy tematyczni / Topic editors
dr hab. Artur Chrzanowski (Odbicia 2022–2023)
prof. Mariusz Włodarczyk (Ecodesign 2021–2022)
 prof. Ryszard W. Kluszczyński (Nowe media 2021)
prof. Jolanta Rudzka-Habisiak (Sploty 2020)
dr Aleksandra Sumorok (Re-konstruktywizm 2019)

Rada Naukowa / Board of Scholars

Przewodniczący / Chairperson
dr hab. Przemysław Wachowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Rector of the Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz

Członkowie / Members
Aneta Dalbiak
Dyrektor Centralnego Muzum Włókiennictwa w Łodzi
Director of the Central Museum of Textiles in Lodz

prof. Ryszard W. Kluszczyński
Kierownik Zakładu Mediów Elektronicznych
Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Uniwersytet Łódzki
Head of the Department of Electronic Media at the Department
of Media and Audiovisual Culture, University of Lodz


Jarosław Suchan
Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi w latach 2006–2022, Polska
Director of the Art Museum in Lodz 2006–2022, Poland 

prof. Victoria Vesna
Profesor na Wydziale Design Media Arts Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles 
Professor at the Department of Design Media Arts at the University of California, Los Angeles

prof. Marek Wagner
Profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Associate professor at the Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz

Hiroko Watanabe
Artystka japońska, założycielka Katedry Tkaniny na Uniwersytecie Artystycznym Tama w Tokio w Japonii
Japanese artist, founder of the Textile Department at the Tama University of Arts in Tokyo, Japan