Redakcja magazynu POWIDOKI / Editorial office of POWIDOKI

Redaktor naczelna / Editor-in-Chief
dr Marta Ostajewska

Redaktor merytoryczny / Content editor
prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński

Redaktor tematyczna / Theme editor
dr Aleksandra Sumorok

Dyrektor artystyczny / Art director
dr Przemysław Hajek

Korekta / Language editor
Renata Włostowska

Tłumacz / Translator
Elżbieta Rodzeń-Leśnikowska

 

Rada Naukowa / Board of Scholars 

Przewodnicząca / Chairperson
prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak

Członkowie / Members
Leslie Holden, Bożena Gargas, Jarosław Suchan