Redakcja magazynu POWIDOKI / Editorial office of POWIDOKI

Redaktor naczelna / Editor-in-Chief
Marta Ostajewska

Redaktor merytoryczny / Content editor
Grzegorz Sztabiński

Dyrektor artystyczny / Art director
Przemysław Hajek

Korekta / Language editor
Karolina Kozera

Tłumacz / Translator
Elżbieta Rodzeń-Leśnikowska

 

Rada Naukowa / Board of Scholars 

Przewodnicząca / Chairperson
Jolanta Rudzka-Habisiak

Członkowie / Members
Leslie Holden, Bożena Gargas, Jarosław Suchan