Tematyczny magazyn artystyczno-naukowy POWIDOKI jest wydawany przez Akademię Sztuk Pięknych im. Strzemińskiego w Łodzi. Pismo poświęcone jest znaczącym wydarzeniom artystycznym i naukowym, zawiera krytyczne teksty o sztuce i projektowaniu oraz wywiady z wybitnymi postaciami kultury i szkolnictwa wyższego z Polski i zagranicy. Tytuł pisma nawiązuje do twórczości Władysława Strzemińskiego – wybitnego artysty, teoretyka sztuki i dydaktyka, jednego z najradykalniejszych twórców związanych z awangardą dwudziestolecia międzywojennego w Polsce oraz do jego „powidoków” – kluczowego pojęcia w teorii widzenia Strzemińskiego – wykorzystanego w jego cyklu obrazów solarystycznych zwanych powidokami światła. Magazyn wydawany jest cyklicznie. 

The artistic and scientific, thematic magazine POWIDOKI (Afterimage) is published by The Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź (Poland). The periodical is devoted to significant artistic and scientific events. It contains critical texts about art and design as well as interviews with prominent figures of the world of culture and higher education from Poland and abroad. The title of the magazine refers to the work of Władysław Strzemiński – an outstanding artist, art theoretician and teacher after whom the Academy is named. Strzemiński was one of the most radical artists associated with the avant-garde of the interwar period in Poland. An afterimages – a key notion in Strzemiński's theory of vision – were used in his series of solaristic paintings called afterimages of light. The magazine is published periodically.