Magazyn artystyczno-naukowy „Powidoki”, wydawany przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, jest pismem poświęconym znaczącym wydarzeniom artystycznym i naukowym, zawierającym analityczne i krytyczne teksty z dziedziny sztuk plastycznych i projektowania, a także wywiady ze znaczącymi postaciami kultury i szkolnictwa artystycznego z Polski i zagranicy. Tytuł pisma nawiązuje do twórczości Władysława Strzemińskiego – patrona łódzkiej akademii, wybitnego artysty, teoretyka sztuki i dydaktyka, jednego z najradykalniejszych twórców związanych z awangardą dwudziestolecia międzywojennego w Polsce i na świecie. „Powidoki” – to jedno z kluczowych pojęć w  teorii widzenia Strzemińskiego – wykorzystanego w jego cyklu obrazów solarystycznych, zwanych powidokami światła. Magazyn jest zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach pod nr. ISSN 2657-652X i wpisany do rejestru czasopism pod nr. 1664. Wydawany jest cyklicznie od 2019 roku.

The artistic and scientific magazine "Powidoki"/"Afterimages", published by the Strzemiński Academy of Fine Arts in Lodz, is a magazine dedicated to significant artistic and scientific events, containing analytical and critical texts in the field of visual arts and design, as well as interviews with significant figures of culture and art education from Poland and abroad. The title of the magazine refers to the body of work of Władysław Strzemiński – the patron of the academy in Lodz, an outstanding artist, art theoretician and educator, one of the most radical artists associated with the avant-garde of the interwar period in Poland and in the world. "Afterimages" is one of the key concepts in Strzemiński's theory of vision, used in his series of solaristic paintings called afterimages of light. The magazine is registered in the International Publishing Information System under ISSN 2657-652X and entered in the register of periodicals under No. 1664. It has been published periodically since 2019.

Projekt graficzny magazynu zdobył wyróżnienie na ogólnopolskim przeglądzie graficznym PGDA (2019) w kategorii: projekt magazynu, Silver A'design Award we Włoszech (2021-2022) w katregorii: print and published media oraz znalazł się wśród finalistów przeglądu Communication Arts w USA (2023) w kategorii: typografia.