Redakcja magazynu POWIDOKI / Editorial office of POWIDOKI

Redaktor naczelny / Editor-in-Chief
Bogusław Deptuła 
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
The Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź

dr Marta Ostajewska (2019–2021)
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
The Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź

Redaktor tematyczny / Topic editor 
prof. Mariusz Włodarczyk (Ecodesign 2021–2022)
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
The Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź

 prof. Ryszard W. Kluszczyński (Nowe media 2021)
Uniwersytet Łódzki
The University of Lodz

Redaktor merytoryczny / Content editor 
prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (2019–2020)

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
The Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź

Dyrektor artystyczny / Art director
dr Przemysław Hajek
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
The Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź

Sekretarz redakcji / Secretary of the Editorial office
Izabela Bloch

Korektorki / Language editor
Aneta Wieczorek, Justyna Muszyńska-Szkodzik, Renata Włostowska

Tłumaczki/ Translator
Aleksandra Bukowczyk-Stranz, Elżbieta Rodzeń-Leśnikowska

 Współpraca / Cooperation
Hanna Bort-Nowak, Jarosław Darnowski, Joanna Hrabec,
Sebastian Komicz, Beata Ostaszewska, Jolanta Rogowska,
Ryszard Wolschendorf, Adam Zaremba

 

Rada Naukowa / Board of Scholars 

Przewodniczący / Chairperson
dr Przemysław Wachowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Rector of the Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz

Członkowie / Members
Aneta Dalbiak
Dyrektor Centralnego Muzum Włókiennictwa w Łodzi
Director of the Central Museum of Textiles in Lodz

prof. Ryszard W. Kluszczyński
Kierownik Zakładu Mediów Elektronicznych
Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Uniwersytet Łódzki
Head of the Department of Electronic Media at the Department
of Media and Audiovisual Culture, University of Lodz


Jarosław Suchan
Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, Polska
Director of the Art Museum in Lodz, Poland 

prof. Victoria Vesna
Profesor na Wydziale Design Media Arts Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles 
Professor at the Department of Design Media Arts at the University of California, Los Angeles

prof. Marek Wagner
Profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Associate professor at the Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz

Hiroko Watanabe
Artystka japońska, założycielka Katedry Tkaniny na Uniwersytecie Artystycznym Tama w Tokio w Japonii
Japanese artist, founder of the Textile Department at the Tama University of Arts in Tokyo, Japan